Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Vejkontakt

Der er under masterplanen, i Snedsted, nedsat en gruppe, som gerne vil sætte mere fokus på sammenholdet i Snedsted og dens borgere. Vi håber dette tiltag gør, at der kommer mere info vedr. arrangementer i byen og at det vil give et større fremmøde til arrangementerne.


Derfor er der fundet en vejkontakt – person, på alle veje i Snedsted by.

Vejkontaktens opgave er:

At dele sedler ud, vedr. arrangementer, nyhedsbreve osv. på ens egen vej.
For eksempel er Tage Kjær, vej kontakt på Enehøjvej. Foreningen kan aflevere deres sedler i hans postkasse, og så sørger han for at de bliver delt ud på vejen.
I stedet for at en person skal dele ca 600 sedler ud, så er man nu flere til at dele opgaven. En vejkontakt skal kun dele foldere ud på deres egen vej. Opgaven er nu delt mellem 20 personer.

Foreningerne skal aflevere folderne/sedlerne i vejkontaktens postkasse senest onsdag aften, og vejkontakten skal sørge for at folderen er delt ud senest søndag på egen vej i samme uge.

Juli måned er omdelingsfri.


Vi vil på vores Facebook side samt hjemmeside, sørge for der altid er en opdateret liste over hvilke postkasser og antal, I skal aflevere folderne i. (Se linket nederst på siden)

Men HUSK at hvis de først kommer i postkassen torsdag, så må i ikke forvente den bliver delt ud før ugen efter. Vejkontakten har KUN sagt ja til at dele foldere ud max. 1 gang pr. uge.


Arbejdsgruppen består af
Laila Kjær
Anders Kjær
Tina Thomsen
Ulla Munk

20200317_Kontaktansvarlige

Brev til foreninger