Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Borger og Erhvervsforening

Snedsted Borger- og Erhvervsforenings overordnede formål er at bibeholde og forbedre miljøet og kulturen i Snedsted.

Dette kan bl.a. bestå i:

  • at etablere et folkeligt med- og modspil til de offentlige myndigheder i sager, der er vigtige for borgerne
  • at foreslå projekter og løsningsmodeller, der sikrer områdets egenart og forbedrer denne
  • at afholde arrangementer, som befolkningen kan samles om og have nytte af.
  • at bidrage til en befolkningsmæssig- og erhvervsmæssig udvikling i området.

I bestyrelsen sidder pr. 21. marts 2017:

Formand: Anja Kristensen, Hovedgaden, Snedsted

Næstformand: Alex Sørensen, Tøvlingvej, Snedsted

Referent: Ulla Munk, Enehøjvej,, Snedsted

Ulrik Madsen, Hovedgaden, Snedsted

Anja Olesen, Hovedgaden, Snedsted

Klaus Nielsen, Hovedgaden, Snedsted

Suppleant: Søren Steenstrup, Enehøjvej Snedsted

Suppleant: Per Yde, Enehøjvej, Snedsted

Kasserer: Anne Grethe Landbo, Rosenvænget, Snedsted

 

Siden er opdateret d. 5. april 2016